Algemene werking

Op deze site staan cijfers over gemeenten en regio’s, op dit moment betreffen het arbeidsmarktregio’s, RMC-regio’s, COROP-gebieden en provincies.

Als op de homepage een gemeente of regio-indeling gekozen wordt zijn er meerdere presentatiemogelijkheden te zien.

Onder ‘Bollen’ staan cirkeldiagrammen. De bollen betreffen gemeenten of regio’s. Boven de figuur staan kaders waarin de indicatoren voor de liggende (x-) as en staande (y-) as geselecteerd kunnen worden. Als met een muis over de bollen bewogen wordt verschijnen in een tooltip de cijfers van de gekozen indicatoren voor dat gebied. De kleur van de bol geeft de stedelijkheid aan, en de grootte van de bol de bij de indicatoren horende populatie-aantallen. Bij de gemeenten kunnen in het kader linksonder een of meer gemeenten gekozen worden, die dan rood oplichten. Ook kunnen in het kader erboven een of meer regio’s gekozen worden waardoor gefilterd wordt op de gemeenten in die regio(’s). Bij de regio’s kunnen in het kader linksboven een of meer regio’s gekozen worden die dan rood oplichten in de figuur. Met de tijdschuif helemaal onder de figuur kan de ontwikkeling in de laatste jaren afgespeeld worden.

Onder ‘Kaart’ wordt een landkaart getoond. In het kader erboven kan een indicator gekozen worden. Met de tijdschuif onder de kaart kan de ontwikkeling in maximaal de laatste 5 jaar afgespeeld worden. In de tooltip worden de cijfers getoond als met de muis over een gebied bewogen wordt.

Onder ‘instelling’ kan voor een geselecteerd geografisch gebied bekeken worden welk deel en aantal van de daarin woonachtige studenten onderwijs volgen bij welke mbo-instellingen, en welk deel zij uitmaken van de studentenpopulatie van die instellingen. Tevens kan voor een geselecteerde instelling bekeken welk deel en aantal van de studenten woonachtig is in welke geografische gebieden, en welk deel zij uitmaken van de studentenpopulatie van de betreffende instelling. Om het overzichtelijk te houden worden kleine combinaties (< 30 studenten) niet getoond.

Rechts naast de indicatoren staat een vraagteken waarachter nadere informatie over de indicator vermeld staat.

Tevens is er een totaaloverzicht opgenomen. Daar kan een regio of gemeente vergeleken worden met het gemiddelde van de regio’s/gemeenten of een andere regio/gemeente. De verschillen zijn de verschillen in procentpunten. De diverse groepen indicatoren hebben elk hun eigen kleur. Om een groep indicatoren te vergelijken zijn de andere groepen uit te zetten door op de gekleurde balletjes onder de figuur te klikken.

De cirkeldiagrammen en de totaaloverzichten zijn te downloaden als de drie liggende streepjes rechtsboven in de figuur aangeklikt wordt. De kaarten zijn te kopiëren door een schermafbeelding te maken (PrintScreen) en deze vervolgens als afbeelding op te slaan.

Een overzicht van alle indicatoren staat onder de tab ‘Indicatoren’ op de homepage, getoond wordt op welke niveaus de indicator beschikbaar is, evenals over welke jaren.

Copyright

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is. Meer informatie over copyright vindt u op Rijksoverheid.nl

Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving. Bij deze site kunnen geen persoonsgegevens worden opgegeven, er worden slechts gegevens over mbo instellingen en opleidingen in beeld gebracht. Kleine eenheden worden onderdrukt. Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl

Cookies

Deze site maakt gebruik van een functionele cookie om de selectie van de gebruiker tussen verschillende schermen vast te houden, zodat de gebruiker niet steeds dezelfde selectie opnieuw hoeft te maken.

Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Rijksoverheid onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe. De mboscanner.nl voldoet daar zo goed mogelijk aan, voor zover dat mogelijk is bij het gebruik van interactieve visualisatietechnieken in combinatie met de grote hoeveelheid indicatoren. Meer informatie over toegankelijkheid vindt u op Rijksoverheid.nl

Disclaimer

De inhoud van deze OCW-applicatie is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Het Ministerie van OCW kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. Het Ministerie van OCW kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Contact

Vragen, commentaar en wensen zijn welkom en kunnen gericht worden aan

Versie

Site versie: 0.7.6
Visualisaties door DrasticData

Archived version
successor here