Vergelijk regio’s en gemeenten wat betreft studenten, onderwijs, arbeidsmarkt, demografie en sociaaleconomische kenmerken en volg de ontwikkeling in de tijd. Bepaal eenvoudig de positie en de ontwikkeling van Arbeidsmarkt- en RMC-regio’s en gemeenten en bekijk de ontwikkeling in de laatste vijf jaar. Dat kan zowel op een landkaart als in zogenaamde bollenschema’s.

voorbeeld van cirkeldiagram


Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in samenwerking met de arbeidsmarktregio Noord Holland Noord deze site ontwikkeld om de beleidsmatige en bestuurlijke dialoog rond onderwijs, zorg en arbeidsmarkt in de regio te ondersteunen. De getoonde informatie leidt niet direct tot conclusies maar geeft aanknopingspunten om de situatie in de regio vast te stellen, te interpreteren en te analyseren. Een volledig overzicht van de indicatoren die in deze site zijn opgenomen is te vinden op de indicatoren pagina. Uitleg over de inhoud en werking van de site is te vinden onder help.

Archived version
successor here